Monday, September 10, 2012

Silsilah Keturunan :

 Putra - Putri Mbah Buyut Jombor
(Anak dan Cucu)
Silsilah Keturunan Putri Ke-1 R. Ngt Siti Soendari
I.R. Ngt. SITI SOENDARI & H. MOCHAMMAD NOER (R. TJITRO HADIDJOJO)
           ├───────> I.1.R. SOEDARSONO (MOCH. MASTOER) & R. Ngt. SOEROCHMI
           │                 ├───────> I.1.1.R. Ngt. SOESIANI DARTATI & R.J. SOETOMO
           │                 │                   ├───────> I.1.1.1. R. F.J. FERIANTORO & R. Ngt. IRA A.
           │                 │                   │                     └───────> I.1.1.1.1. R. FALI AKHRAM
           │                 │                   ├───────> I.1.1.2. R. Ngt. NOVIANI UTARYANTI & R. SRI U.
           │                 │                   └───────> I.1.1.3. Rr. OKTIVA ELNITYAWATI
           │                 ├───────> I.1.2.R. Ngt. SOELISTIJOWATI & R. SOEHARTONO
           │                 │                   ├───────> I.1.2.1. R. ARI SETYO HARTANTO & R. Ngt. R.
           │                 │                   │                     └───────> I.1.2.1.1. R. NAFIFIA DRIAN H.
           │                 │                   ├───────> I.1.2.2. R. Ngt. VENITA CHERANI & R. AGUS H.
           │                 │                   │                     ├───────> I.1.2.2.1. Rr. NABILA ULFA
           │                 │                   │                     └───────> I.1.2.2.2. R. FARRAS ACHMAD F.
           │                 │                   ├───────> I.1.2.3. R. Ngt. NURHIDAYATI P. & R. M. FAJAR
           │                 │                   └───────> I.1.2.4. Rr. FARA NURAINI
           │                 └───────> I.1.3.R. Ngt. SRI KANDARWATI & R. SOEBAGJO RAHARDJO
           │                                      ├───────> I.1.3.1. R. SANDI YUDHA B. & R. Ngt. WINNY I.
           │                                      │                     └───────> I.1.3.1.1. R. MUHAMAD FARREL
           │                                      └───────> I.1.3.2. Rr. NIKEN PUSPI & R. SUGIHARTO
           └───────> I.2.R. Ngt. TOERIJAH SOERAHMI (SRI DJULASMI) 

I.R. Ngt. SITI SOENDARI & R. PRAWIRO PRATOMO
           ├───────> I.3.R. SOETRISNO & R. Ngt. HASANAH (TAN YAN NIO)
           │                 └───────> I.3.1.R. Ngt. MAYA SORAYA ANGELA & Rd. IRAWAN INDRA
           │                                     ├───────> I.3.1.1. Rr. FAUSIA FITRI MAYASARI
           │                                     └───────> I.3.1.2. Rr. WINIA OKI SAVITRI
           ├───────> I.3.R. SOETRISNO & R. Ngt. BETTY ROHAYATI
           └───────> I.7.R. ARJONO .S. & R. Ngt. CHATARINA SITI RUDATI
    
                         ├───────> I.7.1. R. ARRY NUGROHO JATI & R. Ngt. YULIANITA
                             │                   ├───────> I.7.1.1. Rr. JUWITA RATRININGRUM
                             │                   └───────> I.7.1.2. Rr. KRISTANTI AYUNINGTYAS
                             ├───────> I.7.2. BENY YULIYANTO & R. Ngt. NOVIANTI NOER
                             │                   ├───────> I.7.2.1. R. BAGUS YUNIANTO
                             │                   └───────> I.7.2.2. Rr. KRISTANTI AYUNINGTYAS
                             ├───────> I.7.3. R. Ngt. CORRY AGUS CAHYA NINGSIH & MUHAMAD SOLEH
                             │                   ├───────> I.7.3.1. R. EKO WAHYUDI PUTRO
                             │                   ├───────> I.7.3.2. R. DANANG DWI PUTRANTO
                             │                   └───────> I.7.3.3. Rr.TRI WAHYANTI PUTRI
                             ├───────> I.7.4. R. Ngt. DONNY SULISTYO & R. EKAYANA
                             │                   └───────> I.7.4.1. R. ANDY CHRISTIAN
                             ├───────> I.7.5. R. ESTY PRIHANTO & R. Ngt. FAJARYANTI
                             │                   ├───────> I.7.5.1. Rr. AYU VALENTIN PUTRI
                             │                   └───────> I.7.5.2. R. IBNU DEWANTORO
                             ├───────> I.7.6. R. GIRI YUDIYANTO & R. Ngt. TITIK HANDAYANI
                             │                   ├───────> I.7.6.1. Rr. SEPTI SETYANINGRUM
                             │                   ├───────> I.7.6.2. Rr. RETNO YUNITA AMBARWATI
                             │                   ├───────> I.7.6.3. Rr. LISDA AYU PITARTI
                             │                   └───────> I.7.6.4. R. WAHYU ARI WIBAWA
                             ├───────> I.7.7. Rr. IDA PITARTI RAHAYU
                             ├───────> I.7.8. R. YUDO TEGUH PITARTO
                             ├───────>
I.7.9. Rr. KUN HANDAYANINGRUM
                             ├───────> I.7.10.R. LILIK ARDIYANTO & R. Ngt. YULI ASRINI
                             │                   └───────> I.7.10.1. R. DIMAS PRASETYO
                             └───────> I.7.11.R. Ngt. MISRINI ARDIYANTI & R. DADANG SUHENDRA
                                                  ├───────> I.7.11.1. Rr. ANDITA PUTRI ARDIYANI
                                                  └───────> I.7.11.2. Rr. GITA PUSPITORINI


I.R. Ngt. SITI SOENDARI & R. TJITRO SARDJONO
           ├───────> I.4.R. Ngt. SARTINI & R. ISTAMAR
           │                 ├───────> I.4.1. R. EKO WIBOWO & R. Ngt. SALFIDA
           │                 │                   ├───────> I.4.1.1. Rr. ESA LANGGENG MUKTI WIBOWO
           │                 │                   └───────> I.4.1.2. Rr. MUKTI ADRIATI
           │                 ├───────> I.4.2. R. TRI WAHYUDI & R. Ngt. HERMIN HASTUTI
           │                 │                   ├───────> I.4.2.1. Rr. PRAHASTUTI WAHYUNINGTYAS
           │                 │                   └───────> I.4.2.2. R. ARY FIRMANTO
           │                 ├───────> I.4.3. Rr. TUR WAHYUNI
           │                 ├───────> I.4.4. Rr. TUR WAHYUTI
           │                 ├───────> I.4.5. R. Ngt. ENDANG PRATIWI & R. ENDRO MANTORO
           │                 │                   ├───────> I.4.5.1. Rr. SUCI ENDARWATI
           │                 │                   └───────> I.4.5.2. R. RADITYA HENDRAWAN
           │                 ├───────> I.4.6. R. ENDANG SETYO WARDANI & R. MUKHLAS SATIBI
           │                 │                   └───────> I.4.5.2. R. BAGUS RESPATI
           │                 └───────> I.4.7. R. Ngt. YIYIK ISBANDIYAH & R. SUBONGSO
           │                                       ├───────> I.4.7.1. R. BOGGI RIZAL SATRIAWAN
           │                                       └───────> I.4.6.2. Rr. BELVIANA DYAS TAMARANI
           ├───────> I.5.R. SOEDARMADI & R. Ngt. SRININGSIH
           │                                       └───────> I.5.1. R. NUGROHOJATI
           ├───────> I.6.R. Ngt. SRI AJATI & R. SOEDARSONO
           │                 ├───────> I.6.1. R. Ngt. DYAH PURNOMOWATI & R. BAMBANG S.
           │                 │                   └───────> I.6.1.2. Rr. AYU WULANDARI
           │                 ├───────> I.6.2. R. LILIK EKO ANANTOPUTRO & R. Ngt. INDRAWATI
           │                 │                   ├───────> I.6.2.1. Rr. RATIH PUSPA DEWI
           │                 │                   └───────> I.6.2.2. Rr. SHINTA AYU FITRIANTI
           │                 ├───────> I.6.3. R. TYAS PUJO UTOMO & R. Ngt. INDRIASTUTI
           │                 │                   └───────> I.6.3.1. Rr. GABRIELLA ASTRI ASTASARI
           │                 ├───────> I.6.4. R. JOKO MUHAMMAD NUR & R. Ngt. YAYUK W.
           │                 │                   ├───────> I.6.4.1. Rr. RAHMIDIAN ASTRI DEVINTA
           │                 │                   ├───────> I.6.4.2. R. RAHADYAN AJIE DEVANDRA
           │                 │                   └───────> I.6.4.3. Rr. NADIA ALYA DAMAYANTI
           │                 └───────> I.6.5. R. Ngt. ENDAH SETYOWATI & R. MARKUS SUNARNO
           │                                      ├───────> I.6.5.1. R. DANIEL WIDITA WIDAYAKA
           │                                      ├───────> I.6.5.2. Rr. GRACE NADIA MELWINONA
           │                                      └───────> I.6.5.3. R. ARIELLE DANA RIZKYNANDA
           └───────> I.6.R. Ngt. SRI AJATI & R. KI ADI SAMIDI
                             ├───────> I.6.6. R. Ngt. ENDANG MUSTIKA RAHAYU & R. SAYOKO
                             │                    └───────> I.6.6.1. R. WAHYU SASONGKO ADI
                             └───────> I.6.7. R. ANJAR SUSANTO BROTO & R. Ngt. SULISTYORINI C.

I.R. Ngt. SITI SOENDARI & H. SOELAEMAN
          └───────> I.8.R. Ngt. SITI ZOELAEKAH & R. SOEGIJANTO POERWOATMODJO
                             ├───────> I.8.1. R. ANDAR PRAMINTO & R. Ngt. DEWI WORO S.
                             │                   ├───────> I.8.1.1. Rr. GANIS AMBARANI
                             │                   └───────> I.8.1.2. Rr. FARLY ANDARY
                             ├───────> I.8.2. R. Ngt. BUDI MULARTI & R. TATANG ADHI TJ.               

                             │                   ├───────> I.8.2.1. R. ANDITA PRIMANTOKO
                             │                   └───────> I.8.2.2. Rr. RIRI YUTANTRIAS
                             └───────> I.8.3. R. Ngt. SRI SUBEKTI & R. TITO WIBOWO SUSETYO


Silsilah Keturunan Putri Ke-2 R. Ngt Soeprapti
II.R. Ngt. SOEPRAPTI & R. SOEDJONO SOEMODIHARJO
            ├───────> II.1. R. S SOEWONDO & R. Ngt. SOEGIATMI
            │                ├───────> II.1.1. R. Ngt. PRADEWI IEDARWATI & Rd. M.K. SRI HARYONO
            │                │                   ├───────> II.1.1.1. Rr. ASTRIANI DEWI ANINDITA
            │                │                   ├───────> II.1.1.2. R. ADHIKADANA DWITYA
            │                │                   └───────> II.1.1.3. Rr. ADHISTRI DEWI ANJANI
            │                ├───────> II.1.2. R. DWINANDONO WIBOWO & R. Ngt. MARYATI
            │                ├───────> II.1.3. R. Ngt. TRIDEWI HANDAYANI & R. HARTOYO
            │                │                   ├───────> II.1.3.1. Rr. PITRA DEWI HARTRIANTI
            │                │                   ├───────> II.1.3.2. R. RONANDONO HARTRIANTO
            │                │                   └───────> II.1.3.3. R. ANDHIKA NANDONO HARTRIANTO
            │                ├───────> II.1.4. R. TURNANDONO WICAKSONO
            │                ├───────> II.1.5. R. Ngt. PANCADEWI MANOHARA K. & R. ARIF SATYA D.
            │                │                   ├───────> II.1.5.1. R. LEMBAH NANDONO PRASATYA M.
            │                │                   └───────> II.1.5.2. R. KALIMAS DWI NANDONO
            │                ├───────> II.1.6. R. HEKSA NANDONO T. P. & R. Ngt. VENI NOVIYANTI
            │                │                   ├───────> II.1.6.1. R. NARENDRA NANDONO
            │                │                   └───────> II.1.6.2. Rr. KANYA DEWI PRAMESWARI
            │                ├───────> II.1.7. R. Ngt. SAPTA DEWI LESTARINI H. & R. BUDIARTO
            │                │                   └───────> II.1.7.1. R. RIONANDONO BASKRO
            │                └───────> II.1.8. R. HASTA NANDONO M. W. & R. Ngt. YULIANA S.
            │                                      └───────> II.1.8.1. R. BIYAN RAMA NANDONO PUTRA
            ├───────> II.2.R. SOETIKNO & R. Ngt. SOESIHARTI
            │                ├───────> II.2.1.R. BAMBANG SETYO H. & R. Ngt. ERNA INDRIYANI
            │                │                   ├───────> II.2.1.1. R. WAHYUDI SETYO MAHARDIKA
            │                │                   ├───────> II.2.1.2. Rr. SABRINO ULI SEPTIONI
            │                │                   └───────> II.2.1.3. R. ALDILO RICHI DOMORO
            │                ├───────> II.2.2.R. Ngt. ENDANG SETYO H. & R. IMAM CHOLIK
            │                │                   ├───────> II.2.2.1. R. REIMA AZURA RIDOLAH
            │                │                   ├───────> II.2.2.2. Rr. REIKA SOFIAZURA
            │                │                   └───────> II.2.2.3. R. REISVA PRAHAZURA
            │                └───────> II.2.3.R. TRI SETYO HERNUGROHO & R. Ngt. CICA THERESIA
            ├───────> II.2.R. SOETIKNO & R. Ngt. SOETARNI
            │                ├───────> II.3.1. R. GATOT SUHARSONO & R. Ngt. SURYANI
            │                │                   ├───────> II.3.1.1. R. MAHESA ANANDA
            │                │                   └───────> II.3.1.2. R. FADHIL ATHALLAH GASYA
            │                ├───────> II.3.2. R. TOTOK BUDIARTO & R. Ngt. AMBAR TRIASMI
            │                │                   └───────> II.3.2.1. R. NOFAL BUDI PRADANA
            │                ├───────> II.3.3. R. BIMO SUPRIHANTO & R. Ngt. RETNO N.W.
            │                │                   └───────> II.3.3.1. R. BILLY RODIFAN
            │                └───────> II.3.4. R. Ngt. NURAINI SUPRIHATIN & R. RIZA ELFAHRUDIN
            │                                       └───────> II.3.4.1. R. MOHAMMAD DAFFA RIZNUPUTRA
            ├───────> II.3.R. SOEGITO HADI SOEBROTO & R. Ngt. SRI RAHAYU
            ├───────> II.4.R. SOEJOTO & R. Ngt. SUTJI HERMINI
            │                ├───────> II.4.1. Rr. RATNA ANGGRAINI OKTARIA
            │                └───────> II.4.2. Rr. MARDIANA MEGASARI
            └───────> II.5.R. SOEHONO & R. Ngt. SRI KARYATI
                               ├───────> II.5.1. R. PRASETYO BUDI LUHUR
                               ├───────> II.5.2. Rr. RATNA BUDI SETIANI
                               └───────> II.5.3. Rr. RATNA MUTIARINI

Silsilah Keturunan Putri Ke-3 R. Ngt Soemijati
III.R. Ngt. SOEMIJATI & R. SOEROWO MERTO HADIWIJOTO
            ├───────> III.1.R. Ngt. SITI MARIJAH & R. SOEHARLAN SOEROHADIDJOJO
            │                ├───────> III.1.1. R. GENTING DJOKO OETOMO
            │                ├───────> III.1.2. R. GATOT BUDI SUTOPO
            │                ├───────> III.1.3. R. BAMBANG TRIYOGO
            │                ├───────> III.1.4. R. WAHYU JOKO TRIYONO
            │                ├───────> III.1.5. R. Ngt. YUNIATMI WAHYUNINGSIH
            │                ├───────> III.1.6. R. GUNTUR JOKO SADONO
            │                ├───────> III.1.7. R. TITO WIDODO SUSETYO
            │                ├───────> III.1.8. R. IMBUH SASMITO YUWONO
            │                ├───────> III.1.9. R. HASTO ATMARDI PALWONO
            │                └───────> III.1.10. Rr. WORO EDHY UNTARY
            ├───────> III.2.R. SOEJITNO & R. Ngt. NANIK SRI MARHAINI
            │                ├───────> III.2.1. Rr. RIRIT PRIHASTARI & R. EDDY MINARNO
            │                ├───────> III.2.2. Rr. DIYAN PAMULARSIH & R. WIYONO
            │                │                    └───────> III.2.2.1. R. YONDI ANDIKA WIROKUSUMO
            │                └───────> III.2.3. Rr. TRI ARDYASWARI
            ├───────>III.3.R. Ngt. SITI SOEDARTI & R. SOESKAMDONO
            │                ├───────> III.3.1. R. Ngt. YAYIK ESTI K. & R. SUPRAPTO TARMAN
            │                │                    ├───────> III.3.1.1. Rr. PRAMARAWATI
            │                │                    ├───────> III.3.1.2. Rr. NOVA CRHISTIYANA
            │                │                    └───────> III.3.2.3. Rr. AILIA OCKTAVIAYANI
            │                ├───────> III.3.2. R. AHYAT HERI S. & R. Ngt. HENDRASWATI
            │                │                    ├───────> III.3.2.1. Rr. ANGKI CAHYANING HENDRASWARI
            │                │                    ├───────> III.3.2.2. Rr. RETA
            │                │                    ├───────> III.3.2.3. R. GILANG ANDHI HENDRASWANTO
            │                │                    ├───────> III.3.2.4. R. ANGGA
            │                │                    └───────> III.3.2.5. R. DIO
            │                ├───────> III.3.3. R. EMBRAN ANDHI RIYANTO & R. Ngt. HANI
            │                │                    ├───────> III.3.3.1. R. RENDI
            │                │                    └───────> III.3.3.2. Rr. FLORA
            │                ├───────> III.3.4. R. Ngt. ANNI HARIYATI K. & R. AGUS HASYIM H.
            │                │                    ├───────> III.3.4.1. R. MUHAMAD PRATOMO LUKITO
            │                │                    └───────> III.3.4.2. R. MUHAMAD RIO SABATIAN
            │                ├───────> III.3.5. R. ARIYADI NURYANTO & R. Ngt. DYAH PURWATI.
            │                │                    └───────> III.3.5.1. R. ALWAR PIDHO NAUFAL PRABOWO
            │                ├───────> III.3.6. R. HARIS IMAM SUNTOKO
            │                ├───────> III.3.7. R. Ngt. HERLINA DEWI A. & R. AGUNG SUPRIYADI
            │                │                    └───────> III.3.7.1. Rr. HUWAIDA FERAL NAVIASARI
            │                ├───────> III.3.8. R. ALI MURDIYANTO
            │                ├───────> III.3.9. Rr. ONNY SRI HERRY MURTI
            │                └───────> III.3.10. R. Ngt. RITA ROOSTINA & R. IWAN ANWAR
            │                                       └───────> III.3.10.1. Rr. SALMA HABELSA PUTRI
            ├───────> III.4.R. Ngt. SITI SOEDARJANI & R. HENDRO MARTONO
            │                ├───────> III.4.1. R. BAMBANG WIDJA. & R. Ngt. E. LISTYARINI
            │                │                    ├───────> III.4.1.1. R. MUHAMAD REZA BENAJI
            │                │                    └───────> III.4.1.2. Rr. AJENG MUSITHA
            │                ├───────> III.4.2. R. Ngt. IDA PURNOMOWATI & R. JOKO SARTONO
            │                │                    ├───────> III.4.2.1. Rr. RESPATI DYAH AYU PRATIWI
            │                │                    └───────> III.4.2.2. R. ADITYA PERWIRA AJI
            │                ├───────> III.4.3. R. Ngt. EVA INDRIATI & R. PULUNG LISTIANA
            │                │                    └───────> III.4.3.1. Rr. PULUNG SETIA SUCI PERBAWANI
            │                ├───────> III.4.4. R. Ngt. ENDAH NUGROHOJATI & R. ENDARJONO
            │                │                    ├───────> III.4.5.1. Rr. NASTA AYESIA LESTARI
            │                │                    └───────> III.4.5.2. R. MUHAMMAD FARRAH ADBIANTORO
            │                ├───────> III.4.5. R. Ngt. DYAH ROSITA ASIH & R. ANHAR MUCHTAR
            │                ├───────> III.4.6. R. AGUNG SETIAWAN
            │                ├───────> III.4.7. R. Ngt. YULIATI RATNA & R. YUSRIL AMRI
            │                │                    └───────> III.4.7.1. WANDA ALLYRA MAY SHARA
            │                ├───────> III.4.8. R. Ngt. ELISA KURNIASIH & R. MUH. GUNAWAN
            ├───────> III.5.R. MOEGIJONO SOERJO H. & R. Ngt. TUTIK HARTINAH
            │                ├───────> III.5.1. R. PRASETYO SISWO P. & R. Ngt. TITIN SULASTRI
            │                │                    └───────> III.5.1.1. Rr. RETNO WAHYU WINANTI
            │                ├───────> III.5.2. R. Ngt. ELINA PRIHASTUTI & R. SUHARTOMO
            │                │                    ├───────> III.5.2.1. R. PRIHASTOMO PUJI LAKSONO
            │                │                    └───────> III.5.2.2. R. PRIHASTOMO WAHYU WIDODO
            │                ├───────> III.5.3. R. AGUS PRASETYO WIBOWO
            │                ├───────> III.5.4. R. PRASETYO WAHYU J. & R. Ngt. HENNY SULIS.
            │                ├───────> III.5.5. Rr. NURHAYATI WAHYUNINGSIH
            │                ├───────> III.5.6. R. Ngt. SAYEKTI NURCAHYANI & R. PATRIA DWI
            │                └───────> III.5.7. R. PRASETYO EDDY NURCAHYO
            ├───────> III.6.R. SOEBARDI OETOMO
            ├───────> III.7.R. SETYO SISWANTO & R. Ngt. SRIYATI
            │                ├───────> III.7.1. R. Ngt. YUNCI D. ANTHUSIENI & R.
            │                └───────> III.7.2. R. TANGGUH FINALDI & R. Ngt.
            ├───────> III.8.R. Ngt. SRIJANI LINGGARDJATI & R. MUCHAMAT TO’ID
            │                └───────> III.8.1. R. WISNU JATI & R. Ngt.
            │                                      ├───────> III.8.1.1. R. MUCHAMAD IQBAL TARIN
            │                                      ├───────> III.8.1.2. R. MUCHAMAD HAYKEL AMIN
            │                                      └───────> III.8.1.3. R. MUCHAMAD RISQON KAMAL
            ├───────> III.9.R. KRISNOP PRATOMO & Ngt. TATIK WARDHANI
            │               ├───────> III.9.1. Rr. IKA NURSARI
            │               ├───────> III.9.2. Rr. SINTYA SARIDEWI
            │               └───────> III.9.3. INDAH PERMATASARI
            ├───────> III.10.R. HADI WARTOJO & R. Ngt. TUTIK
            │               ├───────> III.10.1. Rr. LIASIH PANGESTUTI
            │               └───────> III.10.2.    R. SIDADIO PRIYO UTOMO
            ├───────> III.11.R. GENTING DJOKO OETOMO
            ├───────> III.12.R. GATOT BUDI SUTOPO & R. Ngt. TATIK TJAHJAWATI
            │               ├───────> III.1.2.1. R. IWAN BUDI ARIYAWAN
            │               ├───────> III.1.2.2. Rr. PIPIT ROSIE PUSPITA
            │               └───────> III.1.2.3. R. TINTON MALIA BUDI GAUTAMA
            ├───────> II.13.R. BAMBANG TRIYOGO & R. Ngt. MIRANDA J. TUMBELAKA
            │               ├───────> III.1.3.1. R. ERICO TUNGGUL ANGGONO (RICO)
            │               ├───────> III.1.3.2. R. ANDRIAN KONDANG WIBISONO
            │               └───────> III.1.3.3. KEVIN ARYO WISANGGENI
            ├───────> III.14.R. WAHYU JOKOTRIYONO & R. Ngt. TITIK WARADHANI
            │               ├───────> III.1.4.1. Rr. NATALI WARDHANI
            │               ├───────> III.1.4.2. R. JOKO PURWITO
            │               └───────> III.1.4.3. ADINDA WARDHANI
            ├───────> III.15.R. Ngt. YUNYATI WAHYUNINGSIH & R. TEDDY SUPARNO
            │               ├───────> III.1.5.1. R. ANDANG SISWO RAHARJO
            │               ├───────> III.1.5.2. R. MUKTI DONO WILOPO
            │               └───────> III.1.5.3. Rr. MASITOH MARLI DOLIYANTI
            ├───────> III.16.R. GENTUR JOKO SADONO & R. Ngt. ELEONORA SULAKSMI
            │               ├───────> III.1.6.1. R. BAGAS ADI PRABOWO
            │               └───────> III.1.6.2. R. JALU AVI TRENGGONO
            ├───────> III.17.R. TITO WIDODO SUSETYO & R. Ngt. SRI SUBEKTI
            │               ├───────> III.1.7.1. Rr. TITIS GAYUH JAYATI
            │               └───────> III.1.7.2. Rr. GHINA WIDO SALSABILA
            ├───────> III.18.R. IMBUH SASMITO YUWONO & R. Ngt. RITA ARIS SISKA.
            │               └───────> III.1.8.1. R. MUHAMAD ELANG FOKKERIZKY
            └───────> II.19. R. HASTO ADMADI PALWONO & R. Ngt. TITIN SYAHRA.
                              └───────> III.1.9.1. R. RAIHAN ANOJI

Silsilah Keturunan Putra Ke-4 R. Soekadarroesman
IV.R. SOEKADAROESMAN & R. Ngt. SITI AMINAH
            ├───────> IV.1.R. DJOKO SOEKOTO POERWO S. & R. Ngt. RUKMINI DEWI
            │               ├───────> IV.1.1. R. Ngt. YULLIATI MURTI N. & R. MUHAMAD YUNUS
            │               │                     ├───────> IV.1.1.1. Rr. INEZ APRILIYANTI
            │               │                     └───────> IV.1.1.2. Rr. VANIA YUSRIYA
            │               └───────> IV.1.2. R. SANTOSO PIKKMI DJAJANTO
            ├───────> IV.2.R. Ngt. ENDANG NOERJATI & R. SOEMARJO
            │               ├───────> IV.2.1. R. SOEDIJARTO BUDIARJO
            │               ├───────> IV.2.2. Rr. WIJAYANTI PUSPITA S. & ROCHMAN HIDAYAT
            │               ├───────> IV.2.3. R. WAHYU AJI
            │               └───────> IV.2.4. R. CAHYO WISAKSONO & R. TUSWANTARY
            │                                       ├───────>IV.2.4.1. SALSABILA CAHYA PUTRI
            │                                       └───────>IV.2.4.2. AMELIA INDAH SAPUTRI
            ├───────> IV.3.R. Ngt. SRI BOEDI HASTOETI & R. SYAMSU BACHRI POHAN
            │               ├───────> IV.3.1. R. SYAH RIZAL SYAM POHAN & R. Ngt. WIJAYANTI
            │               │                     └───────> IV.3.1.1 SASKIA AZAHRA FAUZIA PUTRI
            │               ├───────> IV.3.2. Rr. INTAN ANDRIYANI & ACHMAD AGUSTIAN
            │               ├───────> IV.3.3. Rr. SITI SYAHRIYANTI
            │               └───────> IV.3.4. R. RACHMAD WAHYUDI  & NYIMAS DEWI SOPIAH
            │                                       └───────> IV.3.4.1 ALIKHA ARIESTY WAHYUDI
            ├───────> IV.4.R. BAMBANG SOEDJATMIKO P. & R. Ngt. EVI RATNA N.
            │               ├───────> IV.4.1. ADON PRASETYO HUTOMO
            │               ├───────> IV.4.2. Rr. ARINTA LAKSMI INDRIANI
            │               └───────> IV.4.3. R. ANUNG ANDITYO NUGROHO
            ├───────> IV.5.Rr. SOEGIANTINI
            ├───────> IV.6.Rr. SRI WIDIJATI
            ├───────> IV.7.Rr. RETNO POERBONINGSIH
            └───────> IV.8.R. SOEDIRO BASOEKI POERWO S. & R. Ngt. NUNING MUTRI G
                              ├───────> IV.8.1. Rr. ANY HAPSARI
                              └───────> IV.8.2. Rr. BESTARI FITRIANI

Silsilah Keturunan Putri Ke-5 R. Ngt Soekaeni
V. R. Ngt. SOEKAENI & R. SOENOTO MERTO HADINOTO
            ├───────> V.1.R. Ngt. ENDANG SRI HANDAYA N. & R. SRI JOKO MULYO
            │               ├───────> V.1.1. R. JOKO SULISTIYONO
            │               ├───────> V.1.2. Rr. ENDANG SULISTYANINGRUM
            │               ├───────> V.1.3. R. ANAK AGUNG SAMBARA
            │               ├───────> V.1.4. Rr. GONES NILASARI
            │               └───────> V.1.5. R. DANANG SAMBARA
            └───────> V.2.R. Ngt. ENDANG SITI PURWATININGSIH & R. M. ALI ACHMAD
                              ├───────> V.2.1. Rr. MURSIDAH WIDYANINGSIH
                              └───────> V.2.2. R. NABILA DWI ASMOROJATI

Silsilah Keturunan Putri Ke-7 R. Ngt Sri Kartini
VII.R. Ngt. SRI KARTINI & R. SOEWARTO
            ├───────> VII.1.R. DJOKO POERWANTO & R. Ngt. PURWASIH
            │               └───────> VII.1.1. Rr. DIAN PURWITOSARI
            ├───────> VII.2.R. Ngt. ENDAH DWI RETNO WATI & R. KRIS SEMEDI
            │               ├───────> VII.2.1. R. GALIH
            │               ├───────> VII.2.2. R. DITYA
            │               └───────> VII.2.3. R. BRAM
            ├───────> VII.3.R. Ngt. HESTI WIDOWATI & R. TRI SETYO BUDI
            │               ├───────> VII.3.1. R. SETYA HERNANDA
            │               ├───────> VII.3.2. Rr. FELLA ANINDITA
            │               └───────> VII.3.3. R. WISNU PERWIRA AJI
            └───────> VII.4.R. AGOES PRIJONO PUTRO & R. Ngt. IKA HANDAYANI
                              ├───────> VII.4.1. R. RAKA
                              └───────> VII.4.2. R. ARIA

Silsilah Keturunan Putra Ke-8 R. Soenarjo
VIII.R. SOENARJO & R. Ngt. ISTIDJAH
            ├───────> VIII.1.R. Ngt. EY ISWOROJATI & R. NUR DWIYANTO
            │               ├───────> VIII.1.1.    Rr. AYU NURIKAJATI
            │               ├───────> VIII.1.2.    Rr. ANGGI AU MAHARANI
            │               ├───────> VIII.1.3.    R. ADI
            │               ├───────> VIII.1.4.    R. ANGGA
            │               └───────> VIII.1.5.    Rr. SITA
            ├───────> VIII.2.R. Ngt. NUNIK ISWANTI LISTYA.R. T. SIGIT IRIANTO
            ├───────> VIII.3.R. Ngt. LILIS ISNARYANI WIDYASTUTI & R. SUGIYANTO
            │               ├───────> VIII.3.1. Rr. BELLA
            │               └───────> VIII.3.2. R. FIRMAN
            ├───────> VIII.4.R. HERU ISKAMDONO & R. Ngt. AGUSTINA
            │               └───────> VIII.4.1.    R. A. BAGAS ADIPRADANA
            ├───────> VIII.5.Rr. ISDIJATI
            └───────> VIII.6.R. AGUS ISMU NUGROHO

Silsilah Keturunan Putri Ke-9 R. Ngt Soemaini
IX.R. Ngt. SOEAMINI & R. SOEKANDHI
            ├───────> IX.1.R. WASKITO & R. Ngt. DAME HUTAPEA
            │               ├───────> IX.1.1. Rr. WANDA AYU PRAMITA
            │               └───────> IX.1.2. Rr. WINDI ADIYAKSI PUTRI
            ├───────> IX.2.R. WIBOWO & R. Ngt. RACHMI SULISTYOWATI
            │               ├───────> IX.2.1. R. WISNU ADHITYO NUGROHO
            │               └───────> IX.2.2. R. BIMO PRASETYO AJI
            ├───────> IX.3.Rr. WORO KAEKSI 
            ├───────> IX.4.R. WIWOHO
            ├───────> IX.5.Rr. WIDOJATI 
            └───────> IX.6.R. Ngt. WIJI HANDAYANI & R. YOGI

Keterangan :
R. Ngt. SITI SOENDARI ───────> Anak (I)
H. MOCHAMMAD NOER ──────> Mantu (I)
R. ARJONO .S. ─────────────> Putu (II) / Cucu
R. Ngt. CHATARINA SITI. ──────> Putu Mantu (II) / Cucu Menantu
R. ARRY NUGROHO JATI ──────> Buyut (III) / Cicit
R. Ngt. YULIANITA ──────────> Buyut Mantu (III) / Cicit Menantu
Rr. JUWITA RATRININGRUM ───> Canggah (IV)
R. Ngt. WINNY I. ────────────> Canggah Mantu (IV)
R. MUHAMAD FARREL ───────> Wareng (V)

R. Soekaedi
NB :
Putra Ke-VI. R. SOEKAEDI meninggal pada masa beliau belum menikah sehingga tidak ada silsilah keturunan dari beliau
Mohon apabila ada kesalahan pada penulisan nama & apabila ada anggota keluarga yang baru atau kelahiran diharapkan untuk mengirimkan data-data serta foto terbaru di Email Trah Jombor trah.jombor@gmail.com

Terima kasih 

No comments:

Tentang Trah Keluarga Mbah Jombor